โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบของขวัญและขอพรปีใหม่ปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ปารวี คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย – ตลาดราชการ พร้อมด้วย ศานิกุณ ลักษณ์ศิรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย – ราชการ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบของขวัญและขอพรปีใหม่ท่านปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น