ภาคอุตฯค้าน!ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ กลัวรายเล็กบอบช้ำ

ส.อ.ท.ไม่เห็นด้วยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ ชี้แต่ละพื้นที่มีค่าครองชีพแตกต่างกันออกไปไม่ได้เท่ากัน แนะพิจารณารอบคอบ หวั่นกระทบผู้ประกอบการรายเล็ก

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการไตรภาคีจะพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 2-15 บาท ว่า การพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำในส่วนของ ส.อ.ท.ต้องการให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี ยึดตามหลักเกณฑ์ที่เคยดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา และพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่เป็นผู้จ้างงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างกัน อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายของแรงงาน และที่สำคัญ คือ ความสามารถในการจ่ายค่าแรงของผู้ประกอบการแต่ละพื้นที่ด้วย

“ส.อ.ท.ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีค่าครองชีพแตกต่างกันออกไปไม่ได้เท่ากัน หากปรับขึ้นวันละ 15 บาท จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเล็กที่มีข้อจำกัดความสามารถที่จะจ่ายค่าแรง ที่จริงปัญหาของไทย คือ ผู้ที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำไม่ใช่คนไทย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ แต่ไม่ได้หมายความว่า ส.อ.ท.ต้องการกดค่าแรงแรงงานต่างด้าว สำหรับภาพรวมตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมของไทยปัจจุบันยังอยู่ในภาวะขาดแรงงานมีทักษะ” นายเจน กล่าว

นายเจน กล่าวว่า ข้อเสนอของ ส.อ.ท.ในเรื่องแรงงานขณะนี้ คือ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันกฎหมายตามประกาศ คสช. ก็สมควรที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการนำแรงงานเข้ามาสู่ระบบให้มีความสะดวก สามารถปฎิบติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และจำเป็นต้องเข้าใจบริบทของแรงงานต่างด้าวที่ขณะนี้ประเทศไทยได้ประโยชน์ จึงถือว่าแรงงานต่างด้าวไม่ได้เป็นภาระ หรือเป็นภัยต่อความมั่นคง ยืนยันว่าแรงงานต่างชาติยังมีความจำเป็น สำหรับเรื่องความมั่นคงก็มีการดำเนินการตามระบบที่ถูกต้องต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น