สวัสดีปีใหม่ “ผู้ว่าฯ-รองฯ” จ.เชียงใหม่

ประเพณีอันดีงาม…พช.เชียงใหม่ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านรองผู้ว่าฯเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยมี”อภิวัฒน์ ธีระวาสน์”พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่อเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ “ปวิณ ชำนิประศาสน์” ท่านผู้
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ “ประจวบ กันธิยะ”-“พุฒิพงษ์ ศิริมาตย์” – “กฤษณ์ ธนาวณิช” ท่านรองผู้ว่า และขอพรเป็นสิริมงคลตามประเพณีอันดีงามของไทยเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น