ประชุมประจำปี มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมประจำปี มูลนิธิฯ มีพระครูประวิตวรานุยุต. ดร, กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ สรุปกิจกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้พระนิสิต นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวัดสวนดอก พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น