โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ามอบของขวัญและขอพรปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ปารวี คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย – ตลาดราชการ พร้อมด้วยศานิกุณ ลักษณ์ศิรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย – ราชการ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ถือฤกษ์ดีวารดิถีปีใหม่ มอบของขวัญและขอพรปีใหม่ ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น