อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น