ตัวแทนนักเรียนเมตตาศึกษา เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2560 คว้ารางวัลมาครอง

นางสุจิตตพร ปูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเมตตาศึกษา ที่ได้เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2560 ที่ ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน โดยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เปตองคู่ผสม และรายการหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 , รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการอัจฉริยภาพด้านสังคมศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น