สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 รุ่นที่ 13 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ ปวส. ของวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก จำนวน 20 คน เข้าทำการทดสอบ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น