ครบรอบ 70 ปี เอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกิตติ เผดิมผล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมงานเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ของการได้รับเอกราช ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี คุณกอง ซาน ลวีน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ.โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น