ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

เมื่อวันที่ผ่านมา ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมี ทวน ทรนง เป็นตัวแทนหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น