2 นักศึกษา คนเก่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงาน “กล่องแดง 2018”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี 2 นักศึกษา คนเก่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา และ นายชลิต รุ้งตระกูลทอง คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงาน “กล่องแดง 2018” ในประเภทกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3-7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในระดับภาค จะเป็นตัวแทน ระดับภาคไปแข่งระดับประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น