โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับมอบเครื่องป้อนลูกเทเบิลเทนนิสสำหรับการฝึกซ้อม

อาจารย์คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิช บำรุงรับมอบเครื่องป้อนลูกเทเบิลเทนนิสสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากผู้แทน นายภานุพงษ์ ศักดาทร ประธานศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ณ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสโ รงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น