พื้นที่เสี่ยงรถติด เนื่องจากกิจกรรมวันเด็ก

ประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนและหลีกเลี่ยงการเดินทาง เนื่องจากอาจจะเกิดการจราจรหนาแน่นและติดขัด ตามสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันพรุ่งนี้ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น