พลโท ดร.สุภมนัส ภารพบ มอบเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ รร.ตำรวจตะเวนชายแดน สังกัด ตชด.33 รร.ในพื้นที่ อ.แม่แตง ตามโครงการ 3 ประสาน ประชารัฐ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2561 พลโท ดร.สุภมนัส ภารพบ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานกลุ่มราชสีห์ และรองประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.๙) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ได้ร่วมโครงการ 3 ประสาน ประชารัฐ มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่อำแม่แตงและอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ นำโดย นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับบัญชาหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 สนภ.3 นทพ. มีนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะ ซึ่งมีการจัดแสดงกิจกรรมของเด็กนักเรียนมีมัคคุเทศก์น้อยพาคณะชมพร้อมรับชมการแสดงของนักเรียนบ้านเมืองกื้ด

จากนั้น พลโท ดร.สุภมนัส ภารพบ ได้พบปะประชาชนและมีตัวแทนแต่ละโรงเรียนรับมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค ประชาชน บ้านเมืองกื้ด บ้านสบก๋ายและบ้านทุ่งยั่วะ รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค

สำหรับตัวแทนผู้รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด ตชด 33 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแขม เงินสด 15,000 บาท 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไอออนส์มหาจักร เงินสด 15,000 บาท 3. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ เงินสด 15,000 บาท 4.โรงเรียนอาโอยาม่า เงินสด 15,000 บาท 5.โรงเรียนเฮียงไทยธารงค์ เงินสด 15,000 บาท 6.โรงเรียนป่าแป๋วิทยา เงินสด 10,000 บาท 7.โรงเรียนสบเปิงวิทยา เงินสด 10,000 บาท 8.โรงเรียนบ้านสะลวงนอก เงินสด 10,000 บาท 9.โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ เงินสด 10,000 บาท 10.โรงเรียนบ้านยั้งเมิน เงินสด 10,000 บาท 11. โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เงินสด 10,000 บาท ระบบอินเตอร์เน็ต เงินสด 10,000 บาท ข้าวสาร 100 กิโลกรัม 12.ราษฏร บ้านเมืองกื้ด บ้านสบก๋ายและบ้านทุ่งยั่วะ จำนวน 300 คน

จากนั้นมีการเดินสวนสนามของเด็กโรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ให้ทางคณะได้รับชม สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น