ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ

สมบูรณ์ กันทะปา พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร วัดอินทขีลสะดือเมือง ได้ปัจจัย 147,220 บาท โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ เจ้าอาวาส เป็นประธานพิจารณาและรับ ณ วัดอินทขีลสะดือเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น