เทศบาลฯ เทงบ เตรียมเนรมิต สนามใหม่ ปี 61 เพื่อรองรับกีฬา อปท. ปลายปีนี้

สำรวจ…นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมรองนายกฯ และ ผอ.กองศึกษา นำทีมสำรวจ สนามกีฬาเทศบาลฯ เพื่อจะทำการปรับปรุงซ่อมแแซมครั้งใหญ่ มี น.ส. ดาริกา เตชะวัง ผู้ดูแลสนามกีฬาฯ นำสำรวจ ซึ่งเทศบาลฯ จะจัดงบประมาณมาให้ จะเริ่มเดือน มีนาคม นี้

เทศบาลฯ จัดงบประมาณ เตรียมปรับปรุงซ่อมแซม สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวงเงินนับสิบล้านบาท ทำสกอร์บอร์ด ทำไฟฟ้าส่งสนาม และ เสริม อัฒจันทร์ไม่มีหลังคา พร้อมทำถนนใหม่ รอบสนามกีฬาเทศบาลฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา อปท. ครั้งที่ 36 ระดับประเทศปลายปีนี้

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ดูแลรับผิดชอบสนามกีฬษเทศบาลนครเชียงใหม่ เผยว่า ทาง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกาย มีสนามกีฬาที่ได้มาตราฐาน จึงได้มอบหมายให้ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ที่จะใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน

โดยสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน แข็งแรงอย่างเสมอภาค คนไทยมีความสามัคคีกันมากขึ้น และเป็นการสร้างภาพพจน์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป สำหรับ สนามกีฬาเทศบาลฯ จะจัดสสร้าง สกอร์บอร์ดใหม่ ทำไฟฟ้าส่องสนามที่ได้มาตราฐาน พร้อมเสริม อัฒจันทร์ด้านไม่มีหลังคา และทำถนนในรอบสนามกีฬาเทศบาลฯ ให้ดีขึ้น

ทางด้าน นางสาวดาริกา เตชะวัง ผอ. ศูนย์เยาวชนประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เผยว่า การก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลฯ ทาง นายกเทศมนตรี จะจัดสรรงบประมาณมาให้ คาดว่าจะลงมือ ในเดือน มีนาคม 2561 เพื่อให้เสร็จทันก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 รายการนี้จะมีนักกีฬา อปท. จากทั่วประเทศมาร่วม

สำหรับกีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากฮอสไทย กรีฑา และเปตองชูตติ้ง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16ปีชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 1 ธ.ค.2561 เวลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น