กลุ่มโรงเรียน น.ส.หยวก  สพม.34  จัดงานวันครูครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ดร.สิทธิชัย มูลเขียน  ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประธานใน งานวันครูแห่งชาติ “น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู” ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียน น.ส.หยวก สพม.เขต 34 โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และ สพม.เขต 34 

ในปีนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในงานมี พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและอนุโมทนา ผู้แทนสถานศึกษาและสพม.เขต 34 วางพานพุ่ม ผู้แทนครูอาวุโสในประจำการ อ่านองค์การอัญเชิญบูรพาจารย์ โดย น.ส.เกษแก้ว ภักดี รอง ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะเพื่อระลึกถึงพระคุณ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ โดย นายบรรจง พลฤทธิ์ อดีต ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ  สุริยา ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ่านองค์การอัญเชิญบูรพาจารย์ นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน และเรียนเชิญผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ นายบุญเสริญ สุริยา  ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ่านสาสน์วันครู 2561 คำขวัญวันครูประจำปี 2561″ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ประธานในพิธี ผอ. สพม.34 มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครู ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นภาคบ่ายเวลา 13.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูด้านสันทนาการ มีการแข่งขัน ส้มตำลีลา  การแข่งขันลาบเมือง และการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ “น.ส.หยวก” ระหว่างคณะครูโรงเรียนและ สพม.เขต 34 มีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล  เปตอง และกีฬามหาสนุก และเวลา 18.00 น. มอบรางวัลการแข่งขันและนันทนาการ สังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบวิชาชีพสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะครู กิจกรรมจับฉลากของรางวัล ประกวดขวัญใจ”น.ส.หยวก”และการแสดงต่างๆ  บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนานสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น