มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเพื่อหารือรองอธิบดีกรมป่าไม้

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงานเข้าพบ จงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อหารือการใช้ประโยชน์จากพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อการรองรับการขยายตัวทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิบดี กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น