สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ภาครัฐและเอกชนร่วมแบ่งปันความรักให้น้องๆในชนบท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแบ่งปันความรักให้น้องๆในชนบทโดยจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ บ้านห้วยปูหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!