โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน

โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ส่งท้ายปีระกา ต้อนรับปีใหม่ ปีจอ 2561 Mercure Chiang Mai “New Year Party 2018” ด้วยการมอบรางวัลใหญ่มากมาย ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน การประกวดร้องเพลงจากตัวแทนพนักงานของแต่ละแผนก การมอบรางวัลพนักงาน หัวหน้างานดีเด่น ประจำไตรมาศที่ 4 และประจำปี 2560 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น