ฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น