อุตฯเสริมแกร่งธุรกิจ อัดงบหนุนเอสเอ็มอี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมชูโครงการ “คูปองเสริมแกร่งธุรกิจ” แจกเงินสด 30,000 บาท ให้ SMEs 10,000 รายทั่วประเทศ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานพัฒนาทางด้านผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.), สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เพื่อสรุปแผนงานทางด้านมาตรการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ปี 2561

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC)” ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย พร้อมกับขยายไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดให้ครบทั่วประเทศ ขณะเดียวกันให้เร่งจัดทำ Big Data SMEs และ Industry เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

“ปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะยังคงเป็นแม่งานหลักที่จะช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ให้ไปสู่ 4.0 พร้อมทั้งให้ SMEs มีศักยภาพและเชื่อมโยงสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ให้ได้ จากการที่เราทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นการทำงานและบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานอย่างน่าพอใจ เพราะเราเปิดทางเป็นจุดเริ่มต้นให้ SMEs เข้าถึงได้ เข้าใจสิ่งที่รัฐพยายามช่วย SMEs ปีนี้จึงมีอีกหลายมาตรการที่เตรียมออกมาใช้อีกเป็นจำนวนมาก”

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า หนึ่งในมาตรการพัฒนา SMEs ข้างต้นก็คือ โครงการคูปองเสริมแกร่งธุรกิจ SMEs หรือ SME Coupon วงเงิน 30,000 บาทต่อราย โครงการนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือ SMEs จำนวน 10,000 ราย จากงบประมาณทั้งหมด 300 ล้านบาทนั้น ล่าสุดได้มีการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว เบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติของ SMEs ที่จะได้รับสิทธิ์ใช้ SMEs Coupon ลอตแรก โดยจะให้กับ SMEs ในรายที่ยื่นขอความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท แต่ไม่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด รวมไปถึง SMEs ที่ผ่านเกณฑ์ช่วยเหลือของกองทุนพัฒนา SMEs ก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์คูปองได้ด้วยเช่นกัน

“เราต้องการให้ SMEs เหล่านั้นเข้าสู่การพัฒนาให้ธุรกิจที่ทำอยู่สามารถไปต่อได้ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4,000-5,000 ราย โดยจะเร่งปล่อยคูปองเสริมแกร่งธุรกิจ SMEs (SMEs Coupon) วงเงิน 30,000 บาทต่อราย ลอตแรกภายในเดือนนี้ โดยผู้ขอใช้คูปองจะต้องยื่นเรื่องไปให้ศูนย์ SMEs Support พิจารณาโครงการก่อนว่า เหมาะสมกับการใช้เงินในคูปองที่ให้ไปหรือไม่อย่างไร” นายกอบชัยกล่าว

คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิ์ SMEs Coupon ประกอบด้วย 1) จดทะเบียนนิติบุคคลและมีบัญชีเดียว 2) ไม่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และเป็นกิจการและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง 3) ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนากองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐพิจารณา

สำหรับการใช้ SMEs Coupon นั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละพื้นที่ กำหนดโครงการพัฒนา SMEs ขึ้นมา จากนั้นประกาศใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข มูลค่าของค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการแต่ละรายนำคูปองมาใช้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการทดสอบในห้องทดลองปฏิบัติการ (lab) 10,000 บาท รัฐออกให้ที่เป็นส่วนของคูปอง 5,000 บาท ที่เหลือผู้ประกอบการจ่ายเอง เป็นต้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยให้คูปองเงินสด เพื่อสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการรัฐในการพัฒนาสินค้าและส่งเสริมการประกอบกิจการ ทางกระทรวงพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการนำคูปองเข้ามาร่วมโครงการ หรือเข้ามาใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่อยู่ภายใต้งานของกระทรวงพาณิชย์ เช่น นำคูปองมาใช้บริการในเรื่องของเครื่องหมายการค้า-การขอจดสิทธิบัตร หรือนำมาใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานแสดงสินค้า ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกบูทแสดงสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการ ไม่เพียงผู้ประกอบการ SMEs เท่านั้น แต่ให้ไปถึงโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปออกตลาดทั้งในและต่างประเทศ “ตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการจะเสร็จเร็ว ๆ นี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น