กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ให้กับ จนท.ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 18 ม.ค.61 ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประชัน มีบุญ ผอ.ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สำหรับพื้นที่พิเศษของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รุ่นที่ 1 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค.61

โดยมี จนท.ที่เข้ารับการอบรมจาก จนท.กู้ภัย ประจำอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ จำนวน 60 คน และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และ ทต.เอราวัณ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ จนท.ในการดูแลความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่น ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ทาง นายประชัน มีบุญ ผอ.ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากทุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติภาคเหนือทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 60 คน มาร่วมฝึกอบรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งในการฝึกอบรมมีบุคลากรที่มีความสามารถ และผ่านการฝึกอบรม โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจากทหารเสนารักษ์ เพื่อนำไปสู่มาตร ฐานสากลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของ จนท. ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้แล้ว ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติของภาคเหนือแล้ว ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็ได้มีการจัดโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยในปีนี้มี จำนวน 10 รุ่น เพื่อสร้างมาตรฐานไปสู่ความเป็นสากล อุทยานแห่งชาติ 4.0

สำหรับในการจัดฝึกนั้น ก็ได้มีการแบ่งฐานการฝึกออกเป็นแต่ละฐาน โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกจะรู้จักการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในลักษณะการ First aid การประเมินสถานการณ์ / การประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น การใช้ยาเบื้องต้น การดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ การช่วยฟื้นคืนชีพ รวมไปจนถึงแม้กระทั่งการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่อาจเกิดอุบัติเหตุตกลงจากหน้าผา และการฝึกวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในพื้นที่สูง โดยมี จนท.ที่เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เข้ามาให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น