มทร.ล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 ปี พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 ปี พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ล้านนา ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีนั้นถือได้ว่าเป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย นับจากเมื่อ ปี พ.ศ.2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชนามและสถาปนาขึ้นเป็น 1 ใน 9  แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย จากนั้น น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานนามและตราสัญลักษณ์แก่ชาวราชมงคล และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพิธีมอบรางวัลเพชรราชมงคล แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาส่วนในภาคบ่ายเป็นการเปิดโครงการ“เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัดโดย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University)
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบเกษตรจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดนิทรรศการพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ได้แก่ กล้วยหอมทอง สับปะรด มะม่วงน้ำดอกไม้ ขิง กระเจี๊ยบเขียว งานวิจัย เครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา โดยมีเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก) ประธานสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญพืชส่งออกและผู้ส่งออก ประธานและผู้นำกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรหัวไวใจกล้าที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรภายในและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น