กลุ่มโรงเรียน น.ส.หยวก สพม.34 จัด งาน”น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู”

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในงานวันครูแห่งชาติ “น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู “ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียน น.ส.หยวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โดยงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ในการจัดงาน ในงานมี พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและอนุโมทนา ผู้แทนสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วางพานพุ่ม ผู้แทนครูอาวุโส ในประจำการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ โดย นางสาวเกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะเพื่อระลึกถึงพระคุณ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ โดย นายบรรจง พลฤทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน และเรียนเชิญผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ่านสารวันครู 2561 คำขวัญวันครูประจำปี 2561″ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ประธานในพิธี ผอ. สพม.34 มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครู ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นภาคบ่ายเวลา 13.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูด้านสันทนาการ มีการแข่งขัน ส้มตำลีลา การแข่งขันลาบเมือง และการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ “น.ส.หยวก” ระหว่างคณะครูโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง เชียร์รีดเดอร์และกีฬามหาสนุก

และเวลา 18.00 น. มอบรางวัลการแข่งขันและนันทนาการ สังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบวิชาชีพสร้าง ความสัมพันธ์อันดีของคณะครู กิจกรรมจับฉลากของรางวัล ประกวดขวัญใจ”น.ส.หยวก”และการแสดงต่างๆ สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดส้มตำลีลา ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกวดลาบเมือง ได้แก่ สพม.34 และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชนะเลิศ การประกวดเชียร์รีดเดอร์ ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น