เปิดการแข่งขันฟุตบอลเสริมสร้างความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติดของชุมชนห้วยลึก

ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ – ลำพูน เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเสริมสร้างความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติดของชุมชนห้วยลึก ระหว่างทีมเทศบาลตำบลปิงโค้งกับทีมชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเชียงดาว ณ สนามโรงเรียนมิตรมวลชน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น