ลำพูน อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้แก่นักท่องเที่ยว

จ.ลำพูน อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

ที่ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.เป็นประธานเปิด โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 61 ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน ร่วมกับ กก.4 บก.ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นตัวแทนใน 8 อำเภอ เพื่ออบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ ความเข้าใจในการอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การสร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.ลำพูน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การอบรมเรื่อง การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว , การทำงานเป็นทีม , ยุทธวิธีการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ , หลักนิยมของการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว  และช่วงค่ำเวลา 19.00 น.จะมีพิธีปล่อยแถวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ.ศูนย์บริการท่องเที่ยว อ. เมือง ลำพูน ซึ่งอาสมัครจะร่วมปฏิบัติงาน ณ ถนนคนเดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น