สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน ณ โรงเรียนป่าแขมวิทยา ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น