รณรงค์ซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G ใช้มอบของขวัญทุกเทศกาล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายไทยแลนด์4.0 รณรงค์ซื้อผลิตภัณฑ์ตัว Gใช้มอบของขวัญทุกเทศกาล โดยร่วมกันลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนหันมาสนใจสินค้าที่มีสัญลักษณ์ตัว G ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ตัว G และสัญลักษณ์การรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สินค้าฉลากเขียว หรือฉลาก Cool Mode เป็นต้น สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่าง เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

“หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือ ความพยายามในการนำของเหลือใช้จากการผลิต หรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต นำมาแปรสภาพกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่อีกครั้ง อันจะทำให้ของเสียเป็นศูนย์หรือเหลือน้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้คุ้มค่ามากที่สุด”

นายรัชฏา กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่สัญลักษณ์เหล่านี้ถือเป็นนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการกว่า 100 รายที่ได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G ไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระดาษสา สุรากลั่น สิ่งทอขนาดเล็ก และผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากผ้า ไม้และจักสาน เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา เช่น สบู่ ยาสระผม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำมาจัดมอบเป็นของขวัญได้ในทุกเทศกาลขณะเดียวกันเราสามารถช่วยกันลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องมีต้นทุน เช่น

การนำกระติกน้ำดื่มใส่น้ำดื่มแทนขวดพลาสติก การขี่จักรยานแทนการใช้น้ำมัน เหล่านี้นอกจากจะลดภาวะโลกร้อนได้แล้วยังเป็นการรักษาสุขภาพของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น