พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 มอบปัจจัยร่วมทำบุญปอยหลวงพระพุทธนิมิตหทัยนเรศวร์

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 มอบปัจจัยร่วมทำบุญปอยหลวงพระพุทธนิมิตหทัยนเรศวร์ ณ ม่อนแสงธรรม วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง และมอบพระไตรปิฏก 2 ชุดเพื่อนำไปมอบเมืองเชียงตุง และเมืองยอง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีพระครูประวิตวรานุยุต,ดร.ผอ.สนง.วิทยาเขตฯเป็นผู้รับมอบ ณ กุฏิหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น