“เด็กชายพิทักษ์ชัย ชัยวิจิตต์” เด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุจิตตพร ปูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพิทักษ์ชัย ชัยวิจิตต์ นักเรียนชั้น ม. 3 / 3 ประธานนักเรียนของโรงเรียนฯ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ารับประกาศนียบัตรจากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น