เปิดอบรมโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง ปี 2561

สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง ปี 2561 หลักสูตรเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย มีร.ต.ประสิทธิ์ บุญพรหม หัวหน้าศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น