เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอฮอด

นางวิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งหมด 10 ราย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น