ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 มกราคม 2561นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561(ประชุมสัญจรฯ) ณ ห้องประชุม โครงการหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนภาคเหนือ โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และชี้แจงข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ(25อำเภอ) และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น