สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม พระราชทานสิ่งของให้ ผอ.โรงเรียนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.61 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม พระราช ทานสิ่งของให้ นายวีระ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนฯ ในโอกาสนี้ นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ. สพม.เขต 34 นอภ.พร้าว ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จฯ ในวโรกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น