“หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา” แลนด์มาร์คการเรียนรู้ ดาราศาสตร์แห่งใหม่ของไทย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี แถลงพร้อมเปิดหอดูดาวภูมิภาค สำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 2 ของไทย ที่ จ.ฉะ เชิงเทรา เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ครบวงจร ทั้งท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล ชมดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ นิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการของภูมิภาคตะวันออก เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงเปิดหอดูดาวอย่างเป็นทางการ 2 ก.พ.61 โดยงานแถลงข่าวนี้จัดขึ้น ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม.

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ แถลงความพร้อมเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา” แหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ สำหรับประชาชนที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ตามแผนก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค ให้กระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 5 แห่ง ได้แก่ จ.นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น

มุ่งหวังให้คนไทยใฝ่รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบายการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมของรัฐบาล และนโยบายสร้างชาติ ด้วยความรู้กลุ่มสะเต็ม (STEM – วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระดับชาติได้ง่ายขึ้น การกระจายโอกาสการเรียนรู้ดารา ศาสตร์สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ชี้การเรียนรู้ดาราศาสตร์จะเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 2 ของไทย สำหรับบริการประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียง ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีอาคารหอดูดาวโดมเปลือกหอยเปิดได้รอบทิศทาง ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก เพื่อใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้าอีก 6 ชุด

มีอาคารฉายดาวเพดานโค้งรอบทิศทาง ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล ฉายสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มาตรฐานโลก ภายในอาคารฉายดาว ยังมีส่วนนิทรรศการดาราศาสตร์ จัดแสดงในรูปแบบชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เสมือนจริง มีพื้นที่เรียนรู้ภายนอกอาคาร อาทิ แบบจำลองวงโคจรระบบสุริยะ สโตนเฮนจ์ นาฬิกาแดด และมีลานดูดาวกลางแจ้ง

สำหรับการจัดกิจกรรมดูดาว โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ซึ่งสภาพท้องฟ้าปลอดโปร่ง และยังมีศิลปดาราศาสตร์ภาพวาดบนกำแพงลานดูดาวยาวกว่า 100 เมตร แห่งเดียวในประเทศไทย ที่สวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์บริเวณรอบหอดูดาว ทั้งสวนพฤกษศาสตร์พันธุ์พืชกินได้ และสวนพฤกษศาสตร์พันธุ์พืชทางศาสนา พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสันติธรรมมาธร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อีกด้วย

ด้านนายชูชาติ แพน้อย ที่ปรึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา เปิดบริการประชาชนอย่างไม่เป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้ว ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี โดยเฉพาะช่วงที่มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ เช่น ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใกล้โลก ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก เป็นต้น มีประชาชนมาใช้บริการและร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งนับ 1,000 คน นอกจากงานบริการประชาชนแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับงานวิจัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดยเฉพาะโครงการชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน และโครงการยุววิจัยดาราศาสตร์

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 999 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ 36 ไร่ ที่วัดวังเย็นมอบให้จัดสร้างหอดูดาวฯ เปิดบริการ อังคาร – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

– นิทรรศการดาราศาสตร์ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
– ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ พร้อมเรียนรู้ระบบสุริยะและกลุ่มดาว
(ค่าธรรมเนียม นักเรียน/ นักศึกษา 30 บาท บุคคลทั่วไป 50 บาท)
• อังคาร – ศุกร์ 11:00 – 12:00 น. และ 15:00 – 16:00 น.
• เสาร์ 10:00 – 11:00 น. / 14:00 – 15:00 น. / 17:00 – 18:00 น.
• อาทิตย์ 10:00 – 11:00 น. และ 14:00 – 15:00 น.
– กิจกรรมดูดาว (NARIT Public Night) การดูดาวและวัตถุท้องฟ้า ผ่านกล้องโทรทรรศน์
• ทุกวันเสาร์ 18:00 – 22:00 น. และวันที่มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์
(ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่เสียค่าธรรมเนียม)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 61 ณ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น