สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พระราชทานสิ่งของให้ ผอ.โรงเรียนฯ

วันพุธที่ 24 ม.ค.61 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯยังสนามเฮลิคอปเตอร์ขั่วคราว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พระราชทานสิ่งของให้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผอ.โรงเรียนฯ โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 นอภ.สันป่าตอง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จฯ ในวโรกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว ทีมงาน PRโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น