ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” ถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมในปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวอรชร วงษ์ศิริ หัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา รวมถึงเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการตอบแทนสังคม ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ เพื่อให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้นำโลหิตไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์กับสาธารณะชนเป็นอย่างยิ่ง”

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, จะนำนักศึกษามาร่วมบริจาคด้วย นอกจากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ จะนำชุมชนในเขตพื้นที่ เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึก และน้อง ๆ นักศึกษาท่านใดที่บริจาคจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มอีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 5387 3188-9 ในวันและเวลาทำการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น