ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (นโยบายภาพรวม) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “DEPA” ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น