ลุยสวนกระเทียม อ.แม่แตง ที่ขึ้นชื่อเป็นแหล่งผลิตที่ดี

วันนี้ ท.ลุงเกษตร ตามท่านเกษตรจังหวัดไปลุยพื้นที่ปลูกกระเทียม ที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กระเทียมถือว่าเป็นพืชอาหารสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง ที่นำมาปรุงแต่ง การทำอาหาร ที่วันนี้นายสมพล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมาเยี่ยมชมแปลงกระเทียมแปลงใหญ่คุณภาพของเชียงใหม่อีกที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเกษตร ที่นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะได้มา ลงพื้นที่สำรวจสถาณการณ์ผลิตกระเทียม ในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
“กระเทียม” ถือว่าเป็นเครื่องเคียง เครื่องเทศในครัวไทย ที่เราท่านจะรู้จักกันดี มีสรรพคุณทั้งในด้านสุขภาพและชูรสอาหารให้เราท่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่กว่าจะมาเป็นกระเทียมที่ให้เราท่านได้รับประทานนั้น ล้วนแต่มาจากแปลงการผลิตของเกษตรกร ซึ่งมีพื้นที่การผลิตใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่การผลิตทั้งประเทศจากสถิติในปีที่ผ่านมาประมาณ 50,000 – 66,000 กว่าไร่ และจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตกระเทียมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง

ท่านยังให้ข้อมูลอีกว่าพื้นที่ผลิตกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ 28,262 ไร่ เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.42% (ปี 59/60 ปลูก 25,594 ไร่) เกษตรกรเริ่มปลูกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 ปลูกมากในอำเภอเวียงแหง ฝาง เชียงดาว เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2561 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนมีนาคมร้อยละ 65

ซึ่งในปีนี้สภาพภูมิอากาศจะหนาวเย็น ปัจจัยเรื่องน้ำที่ใช้ทำการเกษตรมีปริมาณเพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของต้นกระเทียม จึงส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในปี 2561 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ 4 อำเภอดังนี้ อ.แม่แตง อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.สะเมิง ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดการผลิตในระบบคุณภาพ GAP ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้า โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้การสนับสนุน

 

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง นายศรศักดิ์ ยศชนะ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่แตง ซึ่งถือเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ประสานเครือข่ายบริษัทเอกชนในการทำการตลาดเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรอีกด้วย ดูแลให้ถึงที่สุด เราไม่ทิ้งชาวเกษตรกรอย่างแน่นอน ก็ต้องยอมรับว่าพืชพันธุ์ทางการเกษรบ้านเรา ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าที่อื่น หลายๆอย่างที่ขึ้นชื่อ เพียงคนบ้านเราไม่สนใจเท่านั้น

ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น