อุตฯ เชียงใหม่ จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึง ปชช.ออกมาจับจ่ายใช้สอย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภาสกร ชัยรัตน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 ,น.ส.จงรักษ์ รัตนสะอาด ประธานจัดงานอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ,นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เชียง ใหม่,น.ส.รุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวงาน “อุต สาหกรรมแฟร์ 2018” ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

สภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ จับมือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2018” ระหว่างวันที่ 2 -11 ก.พ.61 โดยมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรแสดงโชว์ให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน นำไปต่อยอดพร้อมคาราวานสินค้าคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มั่นใจมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนภายในงานกว่า 50 ล้านบาท

น.ส.จงรักษ์ รัตนสะอาด ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1 (BOI) , ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคเหนือ

ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2018” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 – 11 ก.พ.61 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือ ให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ งานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เป็นเวทีการค้าที่สำคัญของภาคเหนือ ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ จากส่วนกลางและกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน อันนำไปสู่โอกาสทางการค้าการลงทุน ปีที่ผ่านมางานอุตสาหกรรมแฟร์ มีเงินสะพัดและยอดจำหน่ายภายในงาน จำนวนกว่า 36,ooo,ooo ล้านบาท และยังมียอดสั่งซื้อเพิ่มหลังจากเสร็จงานแล้ว สำหรับการจัดงานในปีนี้ ตลอดทั้ง 10 วัน คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาโรงงาน

อย่างไรก็ตาม ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์นี้ นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า สินค้าจากเครือสหพัฒน์ฯ แล้ว ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือ ที่ส่งออกสินค้าจำหน่ายไปทั่วโลก จะนำสินค้าคุณภาพส่งออก มาให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมและเลือกซื้อในราคาพิเศษ รวมถึงการเปิดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ที่มีหน่วยงานให้คำปรึกษาภายใต้ UNIT 1C หรือ Unit IPC 1 Connection ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปติดต่อขอรับบริการได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น