พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบปัจจัย 57,000 บาท

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบปัจจัย 57,000 บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล และพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณธรรมานุวัตร ( สงคราม อาจิณฺณธมฺโม ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ โดยมีพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภีเป็นผู้รับมอบ ณ เมรุชั่วคราว โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น