พิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 และเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการโดยมี ระวี คงภาษี ผอ.โรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น