สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ โอกาสนี้ปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯรับเสด็จ กราบทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น