ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด เข้าพบปะพูดคุยพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ แก่ ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

เข้มแข็ง เก่งการค้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด เข้าพบปะพูดคุยพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ แก่ ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ คุ้มเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น