เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและอาจารย์จากราชอาณาจักรภูฏาน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและอาจารย์จากราชอาณาจักรภูฏานในการเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี ภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น