กระเทียมเมืองสามหมอก ทยอยออกสู่ตลาดโกยเงิน

สินค้าเกษตร และกระเทียมแม่ฮ่องสอน ทยอยออกสู่ตลาด โดยกระเทียมแกะกลีบอยู่ที่ 110 ต่อกิโลกรัม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในภาวะปกติ สร้างความมั่นใจด้านรายได้แก่เกษตรกร เป็นอย่างมาก สินค้าเกษตรที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ กระเทียม กะหล่ำปลี ข้าวโพด และข้าวเปลือก

โดยกระเทียมมัดจุกของปี 2559/60 ราคากิโลกรัมละ 70-75 บาท, กระเทียมสด 2560/61 ราคากิโลกรัมละ 13—15 บาท และกระเทียมแกะกลีบ ราคากิโลกรัมละ 100-110 บาท ขณะนี้ผลผลิตในพื้นที่ อ.ปาย ทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลูกในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เรียกว่ากระเทียมเบา ใช้ในการแปรรูปทำกระเทียมดอง

สำหรับกะหล่ำปลี แบบไม่ตัดแต่ง ณ จุดรับซื้อ ราคากิโลกรัมละ 4 บาท ถือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาขึ้นลงตามภาวะการค้าปกติ ด้านข้าวโพด ณ ความชื้น 17-19% ราคากิโลกรัมละ 6 บาท 30 สตางค์ -7 บาท มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 85% ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย การซื้อขายส่วนใหญ่ พ่อค้าท้องถิ่นจะเข้าไปรับซื้อถึงไร่ของเกษตรกร

ขณะที่ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ราคากิโลกรัมละ 11-12 บาท ข้าวเปลือกจ้าว กข 21 ราคากิโลกรัมละ 8 – 8 บาท 20 สตางค์ โดยเกษตรกรในจังหวัด จะแบ่งผลผลิตออกเป็น 3 ส่วน คือ เก็บไว้บริโภค , เก็บไว้ตอบแทนเป็นค่าแรง และเก็บไว้จำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น หรือพ่อค้าเร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น