นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริมเขต2 พร้อมชาวบ้านนำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวแก้วปลา อนันตวิไล

นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริมเขต2 พร้อมชาวบ้านนำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวแก้วปลา อนันตวิไล ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายประจักร อนันตวิไล ชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านบวกจั่น ม.7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางความยินดีเมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น