สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมงาน ATF2018 FAREWELL PARTY

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมงาน ATF2018 FAREWELL PARTY กว่า 600 คนและสัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดในไสตล์ซาฟารี โดยมี เนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครให้การต้อนรับ พร้อม สันติ ชุดินทรา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!