สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ จัดอบรมผู้ประกอบการ พัฒนาผู้ประกอบการ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ จัดอบรมผู้ประกอบการ พัฒนาผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ( e-Form) ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลโดยมี นิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น